Public relations, czyli relacje kluczem do biznesu.

Posted by | · · · | Bez kategorii | Możliwość komentowania Public relations, czyli relacje kluczem do biznesu. została wyłączona

Public Relations pełnią istotną rolę w funkcjonowaniu i realizacji strategii komunikacyjnej każdej firmy. Najprostszą definicją tego pojęcia jest ta zaprezentowana przez Brytyjski Instytut Public Relations:

„Public relations są to świadome, planowe i ciągłe wysiłki, mające na celu ustanowienie i utrzymanie wzajemnego zrozumienia między daną organizacją a jej otoczeniem”

Całość procesu i narzędzia jakie składają się na public relations dzieli się na kilka kluczowych segmentów. Pierwszym z nich są tak zwane ‘media relations’ czyli relacje z mediami. Jest to całość procesów komunikacyjnych pomiędzy podmiotami medialnymi, a daną organizacją. Jedną z najpopularniejszych metod tego segmentu, jest konferencja prasowa. Ma ona zwyczajowo za zadanie rozpoczęcie lub kontynuacje i wzmocnienie spójnego komunikatu skierowanego do mediów, w celu wpłynięcia na zewnętrzne postrzeganie organizacji i jej relacje z otoczeniem.

Przykładem takich działań może być pierwsza w Polsce konferencja prasowa, znanego producenta kawy Lavazza. Wydarzenie odbyło się 13 września 2016 roku w Warszawie. Przedsiębiorstwo postanowiło nie tylko sformułować przekaz prasowy, ale i przekazać klimat swojej włoskiej, rodzinnej marki. Konferencje stworzono w klimacie śniadania prasowego, gdzie blisko 60 zaproszonych dziennikarzy miało okazje spróbować tradycyjnej, włoskiej kuchni, oraz spróbować oryginalnej kawy Lavazza. Można tu było więc zauważyć połączenie działań public relations między innymi z marketingiem sensorycznym. Zastosowane techniki pozwoliły połączyć przekaz merytoryczny z emocjami, co w znacznym stopniu wpływa na jego skuteczność. Podczas spotkania przedstawiciele przedsiębiorstwa zaprezentowali dalszą strategie rozwoju firmy, oraz szereg działań jakie zostaną podjęte na polskim rynku. Całość jednak starali się utrzymać w atmosferze luźnego spotkania przy wspólnym posiłku. Przy wyjściu ze spotkania dziennikarze dostawali pakiety prasowe zawierające próbki kaw marki, oraz wszelkie informacje prasowe, ze spójnym przekazem wizerunkowym marki.
Projekt ten został zrealizowany przez agencje Solski Communications, we współpracy z Show Central Agency. Oczywiście istnieje szereg działań w zakresie media relations. Można do nich zaliczyć wywiady i wypowiedzi dla mediów, noty i komunikaty prasowe, oraz działania w nowych mediach, takich jak portale społecznościowe (social media marketing) oraz aplikacje mobilne (mobile marketing), czy portale informacyjne.
Następnym segmentem jaki warto wyróżnić, a który tak często jest pomijany w kontekście rozmów o public relations to tak zwany PR wewnętrzny, czyli inaczej komunikacja wewnętrzna przedsiębiorstwa. Jak wymienia w swojej pracy Jacek Trębecki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu:

„…to takie obszary public relations, w których zarówno nadawca, jak i odbiorca komunikowania funkcjonują w ramach tej samej struktury organizacyjnej”. Jest to więc niejako odwrotność komunikacyjnych działań zewnętrznych organizacji. Na działania wewnętrzne, składają się takie czynniki jak zarządzanie, gdzie: „…komunikowanie ma służyć realizacji zasadniczych celów, jakim jest planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie” .

W tym wypadku dużą rolę pełni kadra zarządcza. Zazwyczaj komunikacja wewnętrzna jest powierzona odpowiedniej komórce w ramach działania organizacji. Wyjątkiem są przypadki w których tą rolę pełni zarząd lub kierownictwo wyższego szczebla. Charakteryzuje to głównie małe przedsiębiorstwa, ale i firmy rodzinne, gdzie ten rodzaj komunikacji wynika z tradycji, bądź indywidualnych, wysokich zdolności komunikacyjnych lidera. Doskonałym przykładem takiego lidera jest na rodzimym rynku, Michał Sadowski, CEO Brand24. Drugim czynnikiem jest tak zwane zarządzanie zasobami ludzkimi, którego celem: „…jest zapewnienie organizacji w odpowiednim czasie odpowiedniej ilości odpowiednio przygotowanego zasobu, jakim są pracownicy”.

Trzeci sektor działań komunikacji wewnętrznej możemy określić jako relacje wewnętrzne, czyli wszelkie działania komunikacyjne, mogące wpłynąć na pracownika, tak aby został on w efekcie klientem firmy, lub zyskał większą sympatie oraz nawiązał ponadstandardowe relacje z organizacją. W ciekawy i obrazowy sposób opisał to zjawisko dr Ireneusz Rutkowski:

„Koncepcja marketingu wewnętrznego wynika z przekonania, że przedsiębiorstwa, chcąc działać efektywnie i sprzedawać produkty oraz usługi nabywcom, muszą przede wszystkim „sprzedawać” pracę zatrudnionemu personelowi. „Sprzedawanie” pracy to zatrudnianie i utrzymywanie najlepszych kadr oraz oddziaływania na te kadry, aby spełniały swoje obowiązki w pożądany sposób”.

Mamy więc tu do czynienia z takim kierowaniem procesami zasobów ludzkich w organizacji, aby pracownicy byli nie tylko zmotywowani do wykonywania swoich obowiązków, ale także mieli jasno określony cel do którego dąży dane przedsiębiorstwo. To w znaczny sposób wpływa na podwyższenie poziomu jakości pracy nie tylko w kontekście organizacji, ale i pracownika. Rozwój komunikacji wewnętrznej zyskuje na znaczeniu dzięki zmianie zachodzącej w pojmowaniu marketingu jako całości. Wiele przedsiębiorstw odchodzi od pojmowania tego zjawiska, jako jednego z narzędzi do uzyskania jak najlepszych wyników sprzedażowych, a zaczyna traktować jako koncepcje całościową działań przedsiębiorstwa. Pojawia się trend w którym poszczególne podmioty nie posiłkują się wyłącznie pracą odpowiednich działów odpowiedzialnych za marketing, ale ujęciem tych działań w kontekście całości organizacji. Stąd też kładzie się coraz większy nacisk na rozwój komunikacji wewnętrznej, tak by wszyscy pracownicy mogli i chcieli brać czynny udział w dążeniu do jasno wytyczonego celu, jak i współtworzyli w ten sposób relacje zewnętrzne przedsiębiorstwa.

 

ŹRÓDŁA:
1. W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzyczny, Warszawa 2007, s. 73
2. J. Moyer, Public Relations: The Story Behind a Remarkable Renaissance, [ENG], s. 217
3. http://www.instituteforpr.org/story-behind-a-remarkable-renaissance/ [dostęp: 08.10.2016]
4. Materiały archiwalne Show Central Agency, archiwum własne.
5. J. Trębecki, Konwergencja obszarów komunikowania wewnętrznego, Poznań 2011, s. 218
6. Tamże, s. 220
7. Tamże, s. 219
8. I. Rutkowski, Marketing Wewnętrzny – Teoria czy użyteczna koncepcja działania, http://ibd.pl/wiedzadla-biznesu/marketing-wewnetrzny-%E2%80%93-teoria-czy-uzyteczna-koncepcja-dzialania/ [dostęp: 09.10.2016]
9. A. Jasiński, YouTube jako skuteczne narzędzie promocji form audiowizualnych, Katowice 2016


No Comments

Comments are closed.